مشخصات درب ضدسرقت چینی     دربهای ضدسرقت چینی : 1-  ضخامت ورق روی دربها 0/8 میلیمتروضخامت ورق چهارچوب 1/4 الی 1/5 میلیمترمیباشد وضخامت آستانه استیل 1/5 میلیمتر. 2-  قطردربها7سانتیمتروچهارچوب حدود12/5 …

تبلیغات

adsads

تبلیغات

adsads

تبلیغات

adsads