طریقه برنامه ریزی برد کنترل جک ریلی فورس

طریقه برنامه ریزی برد کنترل جک ریلی فورس

برنامه ریزی برد کنترل

مرکز کنترل به صورت تمام دیجیتال بوده و با چهار دکمه A , B , C , D    می توان پارامترهای مدت زمان ، قدرت و نحوه عملکرد جک ها و … را بنابر نیاز برنامه ریزی نمود . دو دکمه  D  و C  به ترتیب جهت زیادکردن و کم کردن یا برای تایید و منتفی کردن موضوعات مختلف منوها به کار می روند . این مرکز دارای یک نمایشگر LCD  می باشد که پیغام های خطا ، پارامترها و مقادیر پارامترها را نشان می دهد .

تعریف منوها ، پارامترها و نحوه تغییر مقادیر پارامترها و نحوه عملکرد هرکدام :

دکمه : A

دکمه تعویض کلی منوها ، که با هر بار فشار دادن یکی از 5 گزینه داخلی نمایش داده می شود .

1 –  Stand By BETA CONTROL

2 – PARAMETERS

3 – RADIO

4 – DEFAULT

5 – SEQ PROGRAMMING

6 – OPERATION COUNT

1 –  Stand By BETA CONTROL

حالت کارکرد معمولی و بدون عیب و نقص مرکز را نشان می دهد و در این حالت مرکز آماده دریافت فرمان می باشد .اگر در منوهای دیگری هم باشید و تا مدتی که هیچ دکمه ای فشرده نشود ، دستگاه به طور اتوماتیک روی این گزینه بازخواهد گشت .

2 – PARAMETERS

منوی اصلی تغییر متغیرها دارای 14 زیرمنو می باشد . ( جهت رفتن به زیرمنو پس از فشردن دکمه A  و رسیدن به PARAMETERS  منوی دکمه B نام یکی از زیرمنوها و مقدار آن نمایش داده می شود . از دکمه C  جهت افزایش مقدار یا تایید       ( YES )  و از دکمه  D  جهت کاهش مقدار یا منتفی کردن موضوع  ( NO )استفاده کنید .

 

زیر منویPARAMETERS

توضیحات

 

محدوده

عملکرد

 

تنظیم

کارخانه

M WORKING TIME

زمان کار کلی موتور ( M )  = زمان کار موتور با سرعت اولیه + زمان کار موتور با سرعت کاهش یافته  ( R )  است .

 ( N )

 

99  –  0

21

M  DEC TIME

مدت زمان سرعت آهسته موتور  ( M ) را تایید می کند .

( R )

0 – ( n – 2 )

7

M  Torque

توان موتور ( M )  در حین سرعت اولیه موتور را تعیین   می کند .

19  –  10

14

M  DEC Torque

توان موتور در حین سرعت آهسته را تعیین می کند .

19-10

14

Pedestrain Time

زمان لازم جهت باز شدن درب مخصوص عابررو می باشد .

0 – ( n –  r )

7

Auto Close Delay

زمان لازم جهت باز ماندن درب ها قبل از بسته شدن اتوماتیک ، زمانی که مرکز در حالت تمام اتوماتیک برنامه ریزی شده باشد . ( با گام افزایش 5 ثانیه )

95  –  0

40

Fast  Close Delay

بعد از عبور از جلوی چشمی ، با گذشت زمان تعیین شده درب ها سریع بسته خواهند شد .

7  –  3

3

 

Close Anyway

در صورت  Yes  بودن اگر دربها در حالت  Stop  باشند بعد از گذشت 40 دقیقه دربها بسته خواهند شد و در مواقعی که دربها به طور اتفاقی باز شده اند ، به حالت بسته برخواهند گشت

Yes / No

No

 

Moving Mode

در صورت  Yes  بودن   : در زمان بسته شدن اتوماتیک با ارسال سیگنال ریموت درب توقف می کند .

در صورت  No  بودن : در زمان بسته شدن اتوماتیک با ارسال سیگنال ریموت درب ها شروع به بسته شدن می کند .

Yes / No

No

 

Blinking

در صورت  Yes  بودن  : هنگام عملکرد موتورها چراغ چشمک زن از طرف برد کنترل چشمک می زند .

در صورت  No  بودن  :  هنگام عملکرد موتورها یک برق 220 ولت به چراغ چشمک زن ارسال می شود .

Yes / No

Yes

 

Open Direction

جهت باز شدن درب را تعیین می کند .

در صورتی که جهت باز شدن درب بر عکس است ، می توان بدون تعویض سیم بندی ، جهت حرکت موتور را تغییر داد .

Right / Left

Left

OBS TIME

مدت زمان تحت فشار قرارگرفتن دربها هنگام برخورد با مانع و فعال شدن انکودر را تنظیم می کند .

( با گام افزایش 100 میلی ثانیه )

0 = انکودر غیر فعال

5 = 0.5 ثانیه

20 = 2 ثانیه

20  –  0

5

OBS Calibrate

برای کالیبره کردن سیستم انکودر و تشخیص مانع با برخورد می توان مقدار آن را تغییر داد . برای درست عمل کردن سیستم انکودر می توان مقدار مناسب را برای انواع موتورها بدست آورد . به طور مثال اگر توان موتورها بر روی حداکثر  ( 19 ) تعیین شده باشد درصد کالیبره 20 % و اگرتوان موتورها 10 تعیین شده باشد درصد کالیبره  50% مناسب است .

60%  –  20%

35%

SAVE

همه تغییرات در حافظه برد تا زمانی باقی می ماند که برق سیستم قطع نشود ، جهت ذخیره تغییرات انجام شده روی پارامتر  Save  دکمه C  را فشار دهید تا رله فلاشر دوبار چشمک بزند و تغییرات شما با قطع شدن برق نیز در حافظه ذخیره بماند .

Yes / No

Yes

3 – RADIO

جهت تنظیم و شناسایی و پاک کردن ریموت های بتا استفاده می شود ، اگر مرکز با دکمه  A و  B کد دهی شود ، دکمه A برای دو لنگه و دکمهB  برای عابر روی تنظیم می شود و اگر با دکمه  C یا  D  کددهی شود ، دکمه  C  برای دولنگه و  D برای عابر روی است . با چند بار فشار دادن دکمه A  و رسیدن به منوی RADIO ، دکمه  B را فشار دهید تا وارد زیرمنو شوید .

 

Learn New Remote

برای اضافه کردن ریموت جدید ، کلید ریموت را فشار داده و نگه دارید شماره ریموت در حافظه بر روی  LCD  نشان داده می شود ، برای ذخیره کردن ریمت دکمه  C  را فشار دهید .

Erase All Remotes

برای پاک کردن کل ریموت ها بر روی این گزینه ، دکمه  C  را فشار دهید .

 

Erase Remote

One by One

پاک کردن تک تک ریموت ها بر روی این گزینه به دو روش زیر انجام می شود :

1 – دکمه ریموتی که قبلا به مرکز کد دهی شده است را فشار داده و نگه دارید ، شماره ریموت نشان داده می شود ، با فشار دکمه  C  ریموت از حافظه پاک می شود .

2 – با فشار دادن مکرر دکمه  D  شماره ریموت مورد نظر را انتخاب کرده و سپس دکمه  C را فشار دهید ، تا ریموت مورد نظر از حافظه پاک شود .

4 – DEFAULT

با چند بار فشار دادن دکمه  A و رسیدن به منوی    DEFAULT دکمه B را فشار دهید تا وارد زیرمنو شوید . ( مقادیر کارخانه ای در جدول مربوط به پارامترها نشان داده شده است )

DEFAULT

مقادیر کارخانه ای مربوط به جک های بازشونده را داخل حافظه بارگذاری می کند .

5 – SEQ PROGRAMMING

این منو جهت برنامه ریزی جک یا جک ها به صورت ترتیبی و با نگاه کردن به نحوه کارکرد آنها به کار می رود به ترتیب زیر است :

برای برنامه ریزی درب ریلی :

A  –   دکمه  A  را چند بار فشار دهید تا SEQ PROGRAMMING  نشان داده شود .

B  –   دکمه B  را فشار دهید تا  MOTOR LEARN   نشان داده شود

C  –   یک پالس Start    با ریموت یا تحریک دستی به مرکز کنترل اعمال کنید . موتور یک  ( M )  شروع به کار می کند و نمایشگر     M       را نشان داده و درب شروع به باز شدن می کند .

D  –    وقتی که درب 90 درصد راه خود را طی کرد ، پالس  Start    دوم را به مرکز کنترل اعمال کنید . درب با سرعت آهسته حرکت کرده و نمایشگر   M Deceleration  را نشان می دهد .

E  –    بعد از آنکه درب کاملا باز شد ، 4 تا 5 ثانیه صبر کرده و پالس Start    سوم را به مرکز اعمال کنید . باز شدن درب کامل شده و نمایشگرها با نشان دادن شروع به محاسبه زمان بسته شدن اتوماتیک درب می کند .

F  –    بعد از مدت زمان مورد نظر پالس Start    چهارم را به مرکز کنترل اعمال کنید ، محاسبه زمان بسته شدن اتوماتیک متوقف شده و درب شروع به بسته  STAY OPEN شدن می نماید .

G  –   زمانی که سیکل بستن اتوماتیک تکمیل شد ، درب در نقطه شروع قرارگرفته و مرکز کنترل تمام پارامترهای زمانی عملکرد موتور را ذخیره کرده و از منوی برنامه ریزی ترتیبی خارج و به حالت کار عادی بر می گردد .

پیغام های تست خودکار و خطای مرکز

 

Stand By

BETA CONTROL

مد معمولی برای عملکرد مرکز کنترل و فشرده شدن ریموت کنترل .

Close Photo

Active

مانعی بین دید دو چشم متصل شده در مد بسته شدن وجود دارد یا چشم ها طوری قرار گرفته اند که قادر به دیدن همدیگر نیستند .

 

OPENING

درب ها در حالت باز شدن می باشند .

CLOSING

درب ها در حالت بسته شدن می باشند .

STOP

دربها در وضعیت ایست هستند .

STOP

Close in : 40 min

دربها اگر در وضعیت ایست باشند ، بعد از سپری شدن 40 دقیقه شروع به بسته شدن می کنند .

AUTO CLOSE

مرکز کنترل در حال سپری کردن زمان بسته شدن اتوماتیک است .

OBS M1 DETECT

در اثر برخورد لنگه یک با مانع سیستم تشخیص مانع فعال شده است .

OBS M2 DETECT

در اثر برخورد لنگه دو با مانع سیستم تشخیص مانع فعال شده است .

Stand By

BETA CONTROL

مد معمولی برای عملکرد مرکز کنترل و فشرده شدن ریموت کنترل .

 

Tags

You may also like...

One thought on “طریقه برنامه ریزی برد کنترل جک ریلی فورس”

  1. مدیر گفت:

    طریقه برنامه ریزی برد کنترل جک ریلی فورس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

تبلیغات

adsads

تبلیغات

adsads

تبلیغات

adsads