درب اتوماتیک

آزادی  عمل در طراحی درب اتوماتیک گرد

درب اتوماتیک

آزادی  عمل در

شکل های محدب و مقعر درب اتوماتیک در شعاع دلخواه

در حین اینکه آزادی و اختیار مناسبی در طراحی و ساخت

را امکان پذیر می سازد هم چنین به هم پیوستگی

موزونی را نسبت به معماری اطراف تأمین می کند.

Tags

You may also like...

0 thoughts on “درب اتوماتیک”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

تبلیغات

adsads

تبلیغات

adsads

تبلیغات

adsads