تسهیلات و ایمنی درب اتوماتیک

 تسهیلات و ایمنی

 تسهیلات و ایمنی درب اتوماتیک

gerd1

درب اتوماتیک شیشه ای گرد  به عنوان یک نیم دایره

یک حالت محدب یا مقعر می تواند برای ورودی زیبا باشد

که می تواند توسط یک نیم دایره ایجاد شود.

جهت تحدب یا تقعر می تواند با ساختار معماری سازه هماهنگ

شود و درجه قوس های مختلفی داشته باشد.

درب اتوماتیک شیشه ای گرد به عنوان مقطعی از یک

منحنی با زاویه ای خاص

می توان درب اتوماتیک شیشه ای گرد را با زاویه انحنا

دلخواه و هماهنگ با محیط طراحی و اجرا کرد. این انحنا حتماً

نباید بخشی از یک دایره باشد بلکه می تواند زاویه نمای ساختمان

تعیین کننده زاویه درب اتوماتیک شیشه ای گرد باشد.

Tags

You may also like...

0 thoughts on “تسهیلات و ایمنی درب اتوماتیک”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

تبلیغات

adsads

تبلیغات

adsads

تبلیغات

adsads